Pamata
Premium
 Labākā izvēle

Pamata

Bezmaksas

Premium

4,99 EUR / mēnesī

Nosacījumi

Ienākošo naudas līdzekļu apgrozījums kontā līdz 25 000 EUR gadā

Ienākošo naudas līdzekļu konta apgrozījums līdz 500 000 EUR gadā pēc pieprasījuma

Ikmēneša maksa par maksājuma plānu 2

0 EUR

4,99 EUR

Pirmreizējā Klienta dokumentu pārbaude tiem Klientiem, kuru personu apliecinošie dokumenti ir izsniegti Valsts sarakstā 1 4

Bezmaksas

Bezmaksas

Pirmreizējā Klienta dokumentu pārbaude tiem Klientiem, kuru personu apliecinošie dokumenti nav izsniegti Valsts sarakstā 1 3,4

Min. 200 EUR - maks. 2000 EUR 4

Min. 200 EUR - maks. 2000 EUR 4

Konta atvēršana

Bezmaksas

Bezmaksas

Gada maksa par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī (ieturēta ik mēnesi) 5

0,6%

0,6%

Konta slēgšana 

Bezmaksas

Bezmaksas

Vienreizēja maksa par pozitīvu bilanci konta slēgšanas brīdī 

līdz 10 EUR 6

līdz 10 EUR 6

Administrēšanas maksa slēdzot kontu7

2 EUR dienā

2 EUR dienā

Maksa par neaktīvā konta administrēšanu 8

5 EUR dienā

5 EUR dienā

Konta papildināšana, pārskaitot naudu ar jebkuru maksājumu karti 9

3,5% no summas

3% no summas

Konta izraksts papīra formātā katram atvērtajam kontam atsevišķi

25 EUR par 10 lapām, katra nākamā lapa plus 0,05 EUR

15 EUR par 10 lapām, katra nākamā lapa plus 0,05 EUR

Slēgta konta izraksts digitālā formā 11

25 EUR

25 EUR

Izziņa papīra formātā 11

25 EUR

15 EUR

Nestandarta izziņa (audits u.c.) 11

Līdz 150 EUR

Līdz 150 EUR

Konta gada apgrozījuma limita palielināšana  

Nav pieejams

Bezmaksas

Ikmēneša maksa par klienta, klienta darījumu, maksājuma partnera vai dokumentu atbilstības papildu izpēti 12

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Iekšējie FINCI maksājumi

Bezmaksas

Bezmaksas

Maksājumi EUR:

Elektroniski veiktie SEPA14 maksājumi un SEPA zibmaksājumi EUR valūtā


0,20 EUR

Bezmaksas

Maksājumi ne-SEPA 14 (SHA komisija) 15


20 EUR

15 EUR

Maksājumi ne-SEPA 14 (OUR komisija) 16

35 EUR + komisijas maksa17

30 EUR + komisijas maksa 17

Maksājumi uz augsta riska reģioniem 33 ne-SEPA 14 (SHA komisija) 15,17

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

Ienākošie ne-SEPA maksājumi 13 no augsta riska reģioniem 33 (SHA komisija) 15, 17

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

Maksājumi citās valūtās:

Maksājumi EEZ teritorijā 18 ne EUR valūtā (SHA komisija) 15

40 EUR

35 EUR

Maksājumi ārpus EEZ 18 ne EUR valūtā (SHA komisija) 15

50 EUR

45 EUR

Maksājumi ārpus EEZ 18 ne EUR valūtā (SHA komisija) 15 uz augstariska reģioniem 17,33

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

Ienākošais maksājums ne EUR valūtā (izņemot starp FINCI kontiem)

25 EUR

20 EUR

Ienākošie maksājumi no augsta riska reģioniem 33 ne EUR valūtā (izņemotiekšējos FINCI maksājumus) 17

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

Ienākošie maksājumi (ne SEPA)

Bezmaksas plus faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 19

Bezmaksas plus faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 19

Maksa par ienākošo maksājumu atgriešanu, kas nav SEPA maksājums

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR) plus faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 20

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR )plus faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 20

Maksa par ārpus SEPA izejošo maksājumu atgriešanu

Faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 20

Faktiskās citu banku komisijas maksas (ja tādas ir) 20

Pirkumi ar kartēm visā pasaulē 

Bezmaksas

Bezmaksas

Kartes izsniegšana digitālā formātā

Bezmaksas 21

Bezmaksas 22

Pirmās kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi

6 EUR

Bezmaksas

Papildus plastikāta kartes izsniegšana ar standarta piegādi

Nav pieejams

6 EUR 22

Ikmēneša maksa par papildus kartes lietošanu (plastikāta vai digitālā formātā)

Nav pieejams

1,5 EUR par katru karti 23

Plastikāta kartes nomaiņa

6 EUR

Bezmaksas

Plastikāta kartes izsniegšana ar kurjera piegādi Eiropā steidzamības kārtībā 24

60 EUR

50 EUR

Karšu darījuma nepamatotas pretenzijas izskatīšana

20 EUR

15 EUR

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem Eiropas teritorijā 25

1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 26

Bez maksas līdz 200 EUR mēnesī ne vairāk kā divās daļās, pēc tam tiek piemērota regulāra maksa 26

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem ārpus Eiropas 25

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 26

1 EUR + 2,5% no izņemtās summas 26

Konta atlikuma informācija jebkurā bankomātā

0,30 EUR

Bezmaksas

Valūtas maiņas uzcenojums

1%

0,5%

Darījuma konts (standarta noteikumi) 27

Min. 0,5%, bet ne mazāk kā 150 EUR

Min. 0,5%, bet ne mazāk kā 150 EUR

Pirmreizējā dokumentu pārbaude, ja puse nav FINCI klients

5 EUR par verifikācijas saiti + pirmreizējā Klienta dokumentu pārbaude Darījuma kontam 28

5 EUR par verifikācijas saiti + pirmreizējā Klienta dokumentu pārbaude Darījuma kontam 28

Maksa par darījuma konta līguma grozījumiem pēc līguma parakstīšanas

250 EUR

250 EUR

Manuāla maksājuma apstrāde pēc klienta pieprasījuma

10 EUR

5 EUR

Maksājuma uzdevuma izmeklēšana un atcelšana 29

50 EUR + papildus izmaksas 30

40 EUR + papildus izmaksas 30

Maksa par nodokļu administrācijas / tiesu izpildītāja inkaso rīkojuma apstrādi

10 EUR

5 EUR

Maksa par nodokļu administrācijas / tiesu izpildītāja inkaso rīkojuma manuālu izpildi

5 EUR

Bezmaksas

Maksa par Klientam ienākošā vai izejošā maksājuma neplānotu padziļināto izpēti (t.sk. korespondentbankas,

saņēmējbankas, maksājuma izpildē iesaistītās starpbankas pieprasīto padziļināto izpēti) 31

Līdz 100 EUR + citu banku komisijas 19, 32

Līdz 100 EUR + citu banku komisijas 19, 32

 
Mazs
Vidējs
Liels
Liels+

Mazs

5 EUR / mēnesī

Vidējs

20 EUR / mēnesī

Liels

45 EUR / mēnesī

Liels+

120 EUR / mēnesī

Ikmēneša maksa par maksājumu plānu1

5 EUR

20 EUR

45 EUR

120 EUR

Nosacījumi

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 50 000 EUR apmērā

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 250 000 EUR apmērā

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 500 000 EUR apmērā

Individuālais limits

Klienta pirmreizējā dokumentu pārbaude 3

10 EUR

25 EUR

100 EUR

1000 EUR

Konta atvēršana

5 EUR

15 EUR

50 EUR

120 EUR

Papildu konta atvēršana

5 EUR

15 EUR

50 EUR

100 EUR

Gada maksa par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī (ieturēta ik mēnesi) 4

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Konta slēgšana 

10 EUR

25 EUR

100 EUR

200 EUR

Administrēšanas maksa slēdzot kontu5

5 EUR dienā

5 EUR dienā

5 EUR dienā

10 EUR dienā

Maksa par neaktīvā konta administrēšanu6

10 EUR dienā

10 EUR dienā

10 EUR dienā

20 EUR dienā

Konta izraksts papīra formātā katram atvērtajam kontam atsevišķi

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Slēgta konta izraksts digitālā formā 7

35 EUR

35 EUR

35 EUR

50 EUR

Izziņa papīra formātā 8

30 EUR

30 EUR

30 EUR

50 EUR

Nestandarta izziņa (audits u.c.) 8

Līdz 150 EUR

Līdz 150 EUR

Līdz 200 EUR

Līdz 300 EUR

Mēneša konta apgrozījuma limita palielināšana 9

15 EUR

75 EUR

900 EUR

Nav pieejams

Ikmēneša maksa par klienta, klienta darījumu, maksājuma partnera vai dokumentu atbilstības papildu izpēti 10

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Min. 10 EUR – maks. 100 EUR

Min. 25 EUR – maks. 150 EUR

Min. 120 EUR – maks. 200 EUR

Iekšējie FINCI maksājumi

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Maksājumi EUR:

Elektroniski veiktie SEPA11 maksājumi un SEPA zibmaksājumi0,25 EUR

0,30 EUR

0,40 EUR

0,2% no summas,bet ne mazāk kā 5 EUR

Maksājumi ne-SEPA 12 (SHA komisija) 13

35 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 35 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 35 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50

Maksājumi uz augsta riska reģioniem 31 ne-SEPA12 (SHA komisija) 13,14

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

Maksājumi ne-SEPA12 (OUR komisija) 15

45 EUR + komisija 14

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 100 EUR + komisijas maksa 14

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 150 EUR + komisijas maksa 14

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR + komisijas maksa 14

Ienākošais SEPA 11 maksājums, SEPA 11 zibmaksājums

Bezmaksas

Bezmaksas

0,15 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk 5 EUR

Ienākošie ne-SEPA 11 maksājumi (SHA komisija)13 no augsta riska reģioniem 14,31


0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

Ienākošie maksājumi (ne-SEPA)

Citu banku faktiskās maksas 16 (ja tādas piemērojamas)

Citu banku faktiskās maksas 16 (ja tādas piemērojamas)

10 EUR + citu banku faktiskās maksas 16 (ja tādas piemērojamas)

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR + citu banku faktiskās maksas 16 (ja tādas piemērojamas)

Maksājumi citās valūtās:

Maksājumi EEZ teritorijā 17 (SHA komisija) 13 citās valūtās izņemot EUR

40 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 40 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 40 EUR un ne vairāk kā 150 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR

Maksājumi ārpus EEZ 17 (SHA komisija) 13 citās valūtās izņemot EUR

45 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 150 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 60 EUR

Maksājumi ārpus EEZ 17 citās valūtās, kas nav EUR (SHA komisija) 13 uz augsta riska reģioniem 14,31

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

Ienākošie maksājumi citās valūtās, kas nav EUR (izņemot maksājumus starp FINCI kontiem)

25 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 50 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 50 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR

Ienākošie maksājumi citās valūtās, izņemot EUR no augsta riska reģioniem (izņemot maksājumus starp FINCI kontiem) 14,31

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 120 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

0,25% no summas, bet ne mazāk kā 150 EUR

SWIFT 18 vai SEPA ziņojuma izsniegšana papīra formātā par izejošajiem vai ienākošajiem maksājumu darījumiem

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Maksa par ienākošo maksājumu atgriešanu, kas nav SEPA maksājums

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR) plus faktiskās citu banku komisijas maksa (ja tādas ir) 19

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR) plus faktiskās citu banku komisijas maksa (ja tādas ir) 19

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR) plus faktiskās citu banku komisijas maksa (ja tādas ir) 19

0,1% no summas (ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 100 EUR) plus faktiskās citu banku komisijas maksa (ja tādas ir) 19

Maksa par ārpus SEPA izejošo maksājumu atgriešanu

Citu banku faktiskās maksas (ja tādas ir) 19

Citu banku faktiskās maksas (ja tādas ir) 19

Citu banku faktiskās maksas (ja tādas ir) 19

Citu banku faktiskās maksas (ja tādas ir) 19

Pirkumi ar karti visā pasaulē

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Kartes izsniegšana digitālā formātā 20

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Pirmās kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi

Bezmaksas

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Papildu kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi 20

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Ikmēneša maksa par papildu kartes lietošanu (plastikāta vai digitālā formātā) 21

2 EUR

2 EUR

5 EUR

15 EUR

Plastikāta kartes nomaiņa

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Plastikāta formāta kartes izsniegšana ar kurjerpasta piegādi Eiropā paātrinātā kārtībā 22

60 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

Karšu darījuma nepamatotas pretenzijas izskatīšana


20 EUR

20 EUR

20 EUR

20 EUR

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem Eiropas teritorijā 23

1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 24

1,5 EUR+ 2,5% no izņemtās summas 24

1,5 EUR+ 2,5% no izņemtās summas 24

3 EUR + 3,5% no izņemtās summas 24

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem ārpus Eiropas teritorijas 23

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 24

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 24

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas 24

3 EUR + 3,5% no izņemtās summas 24

Konta atlikuma informācija jebkurā bankomātā

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

Valūtas maiņas uzcenojums

0,5%

1%

1%

2%

Darījuma konts (standarta noteikumi) 25

0,5% (min. 100 EUR)

0,5% (min. 150 EUR)

0,5% (min. 200 EUR)

0,7% (min. 400 EUR)

Pirmreizējā dokumentu pārbaude, ja puse nav FINCI klients

5 EUR par verifikācijas saiti + Klienta pirmreizējai dokumentu pārbaudei Darījuma konta atvēršanai 26

10 EUR par verifikācijas saiti + Klienta pirmreizējai dokumentu pārbaudei Darījuma konta atvēršanai 26

10 EUR par verifikācijas saiti + Klienta pirmreizējai dokumentu pārbaudei Darījuma konta atvēršanai 26

30 EUR par verifikācijas saiti + Klienta pirmreizējai dokumentu pārbaudei Darījumakonta atvēršanai

Maksa par darījuma konta līguma grozījumiem pēc līguma parakstīšanas

250 EUR

250 EUR

250 EUR

350 EUR

Manuāla maksājuma apstrāde pēc klienta pieprasījuma

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Maksājuma uzdevuma izmeklēšana un atcelšana 27

70 EUR + papildu izmaksas 28

80 EUR + papildu izmaksas 28

90 EUR + papildu izmaksas 28

120 EUR + papildu izmaksas 28

Papildu lietotāja profila iestatīšana

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Maksa par nodokļu administrācijas / tiesu izpildītāja inkaso rīkojuma apstrādi

10 EUR

20 EUR

20 EUR

30 EUR

Maksa par nodokļu administrācijas / tiesu izpildītāja inkaso rīkojuma manuālu izpildi

5 EUR

20 EUR

30 EUR

50 EUR

Maksa par ienākošā vai izejošā klienta neplānota maksājuma izpēti tostarp, izpēti, ko pieprasa korespondentbanka, saņēmēja banka vai starpniekbanka, kas iesaistīta maksājuma izpildē.) 29

līdz 100 EUR + citu banku komisija 16, 30

līdz 100 EUR + citu banku komisija 16, 30

līdz 150 EUR + citu banku komisija 16, 30

līdz 150 EUR + citu banku komisija 16, 30

Cenrādis privātpersonām spēkā no15.08.2022. Informējam, ka daži produkti vēl nav pilnībā pieejami. Klienti tiks informēti, kad produkti būs pieejami.

1. Saskaņā ar FINCI Vispārējiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem – rīcībspējīga fiziskā persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ir reģistrēta Sistēmā, kura vēlas saņemt un/vai varētu saņemt Pakalpojumus mērķiem, kas nav saistīti ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību( turpmāk “Klients”). Cenrādis stājas spēkā līdz ar Klienta piekrišanu tam.

2. Konta uzturēšanas maksa par maksājuma plānu. Ja Klients maina maksājuma plānu līdz konkrētā mēneša 15. datumam, tad FINCI piemēro pilnu komisijas maksu, bet, ja pēc 15. datuma, tad tiek piemērota puse no komisijas maksas.

3. Maksa tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu par Klienta konta atvēršanu. Ja FINCI atsakās atvērt Klienta kontu, samaksātā maksa netiek atgriezta Klientam.

4. FINCI var iekasēt maksu min. 200 EUR vai maks. 2 000 EUR apmērā par pirmo pārbaudi Klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots valstīs, kas nav iekļautas Valstu sarakstā Nr. 1, un kuriem nav derīgas uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas Lietuvas Republikā. Klients tiek informēts par maksas piemērošanu pirms dokumentu pārbaudes. Valstu sarakstā Nr.1 ietilpst: Īrija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Horvātija, Latvija, Polija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Francija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Zviedrija, Ungārija, Vācija.

5. Gada maksa 0,6 % apmērā par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī. Maksa tiks aprēķināta un ieturēta katru mēnesi.

6. FINCI ir tiesības norakstīt vienreizēju maksu līdz 10 EUR pēc FINCI vai Klienta paziņojuma par konta slēgšanu, ja Klienta konta atlikums ir līdz 10 EUR un Klients nav nodrošinājis 0 atlikumu savā kontā, pārskaitot visus savus naudas līdzekļus no sava FINCI konta uz jebkuru citu Klienta norādīto kontu pirms paziņojuma par konta slēgšanu nosūtīšanas FINCI vai uzreiz pēc FINCI paziņojuma saņemšanas par konta slēgšanu.

7. FINCI piemēro administrēšanas maksu slēdzot kontu, ja Klients nepilda FINCI pieprasījumu pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta konta un/vai slēgt kontu FINCI noteiktajā termiņā.

8. Par neaktīvu kontu tiek uzskatīts tāds konts, kurā Klients nav veicis darījumus vairāk kā 180 (simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā. Maksa par neaktīvā konta administrēšanu tiek iekasēta pēc 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no dienas, kad FINCI paziņo par neaktīvo konta statusu.

9. Metode naudas līdzekļu iemaksai vai pārskaitīšanai uz Klienta kontu, izmantojot maksājumu karti. Minimālā konta papildināšanas summa ir 10 EUR.

10. FINCI neizsniedz konta izrakstu papīra formātā slēgtajiem kontiem.

11. Standarta izziņa papīra formātā, kas izdota angļu (EN), lietuviešu (LT), krievu (RUS) vai latviešu (LV) valodās. Izziņa tiks nosūtīta digitālā formātā. Ja Klients pieprasa, lai izziņa papīra formātā tiktu nosūtīta pa pastu, tiks pievienotas pasta izmaksas. Nestandarta izziņai tiks piemērota individuāla cena, pamatojoties uz pieprasījuma veidu.

12. Klienta individuāla uzraudzība politiski nozīmīgām personām un augsta riska klientiem, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta kontos veikto operāciju uzraudzība saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu vai ienākošo naudas līdzekļu gada apgrozījuma neievērošanas uzraudzība (FINCI nosaka ikmēneša maksu atkarībā no Klienta riska līmeņa, un Klients tiek informēts par maksas piemērošanu ar personisku paziņojumu). Maksa tiks piemērota katru mēnesi.

13. SEPA valstis: Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāna Pilsētvalsts, Zviedrija. Aktuālais SEPA valstu saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

14. Maksājumi ārpus SEPA tiek apstrādāti saskaņā ar TARGET2, kas ir reālā laika bruto norēķinu sistēma (RTGS), kas pieder un ko pārvalda Eurosystem. TARGET apzīmē Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu. Aktuālais TARGET2 sistēmas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

15. SHA – FINCI komisijas maksa, ko sedz Klients, bet visas korespondentbanku un saņēmējbankas komisijas maksas, kas saistītas ar maksājumu, sedz saņēmējs. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi SHA SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges". Korespondentbankām vai saņēmēja bankai ir tiesības ieturēt komisijas maksu no pārskaitītās summas pirms vai pēc līdzekļu iemaksas saņēmēja kontā.

16. OUR – FINCI komisijas maksu, kā arī visas ar pārskaitījuma izpildi saistītās korespondentbankas un saņēmēja bankas komisijas sedz Klients. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai, norādot OUR attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges" un uzdodot saņēmējbankai samaksāt pārskaitījuma summu saņēmējam. Šis noteikums ierobežo FINCI atbildību. FINCI nav atbildīgs, ja korespondentbanka vai saņēmēja banka nav ievērojusi FINCI sniegtos norādījumus vai ja kredīta pārvedums nav pilnībā saņemts citu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no FINCI.

17. Korespondentbankas komisijas maksa (korespondentbankas var iekasēt papildu komisijas maksājuma apstrādes laikā).

18. EEZ dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 27 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

19. Var tikt piemērota citu banku komisijas maksa (citas bankas maksājuma apstrādes laikā var iekasēt papildu komisijas). Citas bankas – visas maksājuma apstrādē iesaistītās bankas.

20. Citu banku faktiski uzkrātās komisijas maksas var tikt piemērotas. Maksa tiks iekasēta par maksājuma uzdevuma atcelšanu neatkarīgi no naudas atgriešanas.

21. FINCI var izsniegt ne vairāk kā 3 kartes vienam Kartes lietotājam mēnesī, ar nosacījumu, ka vienlaicīgi ne vairāk kā 1 aktīvā karte. Ja Kartes lietotājs ir pieprasījis vai viņam ir izsniegtas vairāk nekā 3 kartes, FINCI patur tiesības neautorizēt jaunas papildu kartes izsniegšanu vai slēgt izsniegtās papildu kartes, ja tiek konstatēti apstākļi, kas neatbilst FINCI vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

22. FINCI var izsniegt ne vairāk kā 10 kartes vienam Kartes lietotājam mēnesī, ar nosacījumu, ka vienlaicīgi ne vairāk kā 6 aktīvās kartes. Ja Kartes lietotājs ir pieprasījis vai viņam ir izsniegtas vairāk nekā 10 kartes, patur tiesības neautorizēt jaunas papildu kartes izsniegšanu vai slēgt izsniegtās papildu kartes, ja tiek konstatēti apstākļi, kas neatbilst FINCI vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

23. Ja Klients slēdz papildu karti, FINCI var iekasēt ikmēneša maksu kartes slēgšanas brīdī.

24. Ja Klients pasūta karti darba dienā līdz plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL tajā pašā dienā pēc 16:00. Ja karte tiek pasūtīta pēc plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL nākamajā darba dienā.

25. Eiropas iekšienē: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Ungārija, Vācija, Lielbritānija, Grieķija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande , Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija.

26. Var tikt piemērota papildu maksa no bankomātu sistēmām.

27. Ekspress darījuma kontam (apstrādāts 24 h laikā) maksa ir 0,7%, bet ne mazāk kā 150 EUR. Papildu maksa par darījuma konta nestandarta noteikumiem vienojas katrā gadījumā atsevišķi, bet ne mazāk kā 250 EUR. Maksas par steidzamiem un nestandarta noteikumiem ir kombinējamas.

28. FINCI var iekasēt maksu vismaz 200 EUR vai ne vairāk kā 2000 EUR par valstspiederīgo pirmreizējo pārbaudi, izmantojot personu apliecinošu dokumentu, kas izdots valstīs, kuras nav iekļautas Valstu sarakstā 2 un kuriem nav derīgas uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas Lietuvas Republikā. Klients tiek informēts par maksas piemērošanu pirms dokumentu pārbaudes. Valstu sarakstā 2 ietilpst: Īrija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Horvātija, Latvija, Polija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Francija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Zviedrija, Ungārija, Vācija, Lietuva.

29. FINCI var apstrādāt maksājuma uzdevuma izmeklēšanu un atcelšanu aptuveni 10 darba dienu laikā (maksājumi starp FINCI kontiem, SEPA un SEPA zibmaksājumi) vai aptuveni 30 kalendāro dienu laikā (SWIFT maksājumi).

30. Papildu izmaksas - komisijas maksa, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka, izņemot FINCI par maksājuma uzdevuma izmeklēšanu.

31. FINCI var piemērot maksu par darījuma izmeklēšanu Klienta kontā atbilstoši trešās puses pieprasījumam par darījuma pabeigšanu. Gadījumā, ja Klients neiesniedz informāciju un dokumentus FINCI pieprasījumā norādītajā laikā un/vai ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst FINCI pieprasījumā Klientam FINCI vai citai bankai izvirzītajām prasībām. Var bloķēt darījumu, atgriezt darījumu un ieturēt komisijas maksu.

32. FINCI var piemērot maksu, un maksas apmērs ir atkarīgs no izmeklēšanas apjoma.

33. Augsta riska reģioni tiek noteikti pamatojoties uz FINCI iekšējiem noteikumiem. FINCI ir tiesības grozīt augsta riska reģionu sarakstu.

Cenrādis uzņēmumiem spēkā no 15.08.2022. Lūdzam ņemt vērā, ka daži produkti vēl nav pilnībā pieejami. Klienti tiks informēti par produktu ieviešanu.

1. Saskaņā ar FINCI Vispārējiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem – juridiska persona, kas ir reģistrēta vai plāno reģistrēties Sistēmā un kurai ir vai kura plāno, ka tai būs Lietotāja profils (turpmāk “Klients”).

2. Konta uzturēšanas maksa par abonēšanas plānu. Ja Klients maina abonēšanas plānu līdz konkrētā mēneša 15. datumam, tad FINCI piemēro pilnu komisijas maksu, bet, ja pēc 15. datuma, tad tiek piemērota puse no komisijas maksas.

3. Maksa tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu par Klienta konta atvēršanu. Ja FINCI atsakās atvērt Klienta kontu, samaksātā maksa netiek atmaksāta Klientam.

4. Gada maksa 0,6 % apmērā par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī. Maksa tiks aprēķināta un ieturēta katru mēnesi.

5. FINCI piemēro administrēšanas maksu slēdzot kontu, ja Klients nepilda FINCI pieprasījumu pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta konta un/vai slēgt kontu FINCI noteiktajā termiņā.

6. Par neaktīvu kontu tiek uzskatīts tāds konts, kurā Klients nav veicis darījumus vairāk kā 180 (simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā. Maksa par neaktīvā konta administrēšanu tiek iekasēta pēc 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no dienas, kad FINCI paziņo par neaktīvo konta statusu.

7. FINCI neizsniedz konta izrakstu papīra formātā slēgtajiem kontiem.

8. Standarta izziņa papīra formātā, kas izdota angļu (EN), lietuviešu (LT), krievu (RUS) vai latviešu (LV) valodās. Izziņa tiks nosūtīta digitālā formātā. Ja Klients pieprasa, lai izziņa papīra formātā tiktu nosūtīta pa pastu, tiks pievienotas pasta izmaksas. Nestandarta izziņai tiks piemērota individuāla cena, pamatojoties uz pieprasījuma veidu.

9. Maksa par iespējamo limitu izmaiņu izvērtēšanu, kas tiek piemērota katram pieprasījumam. Maksa netiek atmaksāta, ja limita palielināšana tiek atteikta. Maksas ir kombinējamas, ja Klients vēlas palielināt limitu un pāriet uz vairākiem abonēšanas plānu līmeņiem.

10. Klienta individuāla uzraudzība politiski nozīmīgām personām un augsta riska klientiem, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta kontos veikto operāciju uzraudzība saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu vai ienākošo naudas līdzekļu gada apgrozījuma neievērošanas uzraudzība (FINCI nosaka ikmēneša maksu atkarībā no Klienta riska līmeņa, un Klients tiek informēts par maksas piemērošanu ar personisku paziņojumu). Maksa tiks piemērota katru mēnesi.

11. SEPA valstis: Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāna Pilsētvalsts, Zviedrija. Aktuālais SEPA valstu saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

12. Maksājumi ārpus SEPA tiek apstrādāti saskaņā ar TARGET2, kas ir reālā laika bruto norēķinu sistēma (RTGS), kas pieder un ko pārvalda Eurosystem. TARGET apzīmē Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu. Aktuālais TARGET2 sistēmas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

13. SHA – FINCI komisijas maksa, ko sedz Klients, bet visas korespondentbanku un saņēmējbankas komisijas maksas, kas saistītas ar maksājumu, sedz saņēmējs. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi SHA SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges". Korespondentbankām vai saņēmēja bankai ir tiesības ieturēt komisijas maksu no pārskaitītās summas pirms vai pēc līdzekļu iemaksas saņēmēja kontā.

14. Korespondentbankas komisijas maksa (korespondentbankas var iekasēt papildu komisijas maksas maksājuma apstrādes laikā).

15. OUR – FINCI komisijas maksu, kā arī visas ar pārskaitījuma izpildi saistītās korespondentbankas un saņēmēja bankas komisijas sedz Klients. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai, norādot OUR attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges" un uzdodot saņēmējbankai samaksāt pārskaitījuma summu saņēmējam. Šis noteikums ierobežo FINCI atbildību. FINCI nav atbildīgs, ja korespondentbanka vai saņēmēja banka nav ievērojusi FINCI sniegtos norādījumus vai ja kredīta pārvedums nav pilnībā saņemts citu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no FINCI.

16. Var tikt piemērota citu bankas komisijas maksas (citas bankas maksājuma apstrādes laikā var iekasēt papildu komisijas). Citas bankas – visas maksājuma apstrādē iesaistītās bankas.

17. EEZ dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 27 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

18. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība) ir ziņojumu apmaiņas sistēma, kas darbojas finanšu iestāžu tīklā visā pasaulē.

19. Citu banku faktiskās komisijas maksas var tikt piemērotas. Maksa tiks iekasēta par maksājuma uzdevuma atcelšanu neatkarīgi no naudas atgriešanas.

20. FINCI var izsniegt ne vairāk kā 5 kartes vienam Kartes lietotājam mēnesī, ar nosacījumu, ka vienlaikus ne vairāk kā 3 aktīvas kartes. Ja Klients ir pieprasījis Kartes lietotājam izsniegt vai Kartes lietotājam ir izsniegtas vairāk nekā 5 kartes, FINCI var neautorizēt jaunas papildu kartes izsniegšanu vai slēgt izsniegtās papildu digitālās kartes, ja tiek konstatēti apstākļi, kas neatbilst Kartes noteikumiem. FINCI vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

21. Ja Klients slēdz papildu karti, FINCI var iekasēt ikmēneša maksu kartes slēgšanas brīdī.

22. Ja Klients pasūta karti darba dienā līdz plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL tajā pašā dienā pēc 16:00. Ja karte tiek pasūtīta pēc plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL nākamajā darba dienā.

23. Eiropas teritorija: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

24. Var tikt piemērota papildu maksa no bankomātu (ATM) sistēmām.

25. Maksa par darījuma konta atvēršanu steidzamības kartībā (24 stundu laikā) ir 0,7%, bet ne mazāk kā 150 EUR. Papildu maksa parnestandarta darījuma konta noteikumiem tiek saskaņota katrā gadījumā atsevišķi, bet ne mazāk kā 250 EUR. Maksas par steidzamības kārtību un nestandarta noteikumiem ir kombinējamas.

26. FINCI var iekasēt maksu min. 200 EUR vai maks. 2 000 EUR apmērā par pirmo pārbaudi Klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots valstīs, , kuras nav iekļautas Valstu sarakstā 2 un kuriem nav derīgas uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas Lietuvas Republika. Klients tiek informēts par maksas piemērošanu pirms dokumentu pārbaudes. Valstu sarakstā 2 ietilpst: Īrija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Itālija, Kipra, Horvātija, Latvija, Polija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Francija, Rumānija , Slovākija, Slovēnija, Somija, Zviedrija, Ungārija, Vācija, Lietuva.

27. FINCI var apstrādāt maksājuma uzdevuma izmeklēšanu un atcelšanu aptuveni 10 darba dienu laikā (maksājumi starp FINCI kontiem, SEPA un SEPA instant) vai aptuveni 30 kalendāro dienu laikā (SWIFT maksājumi).

28. Papildu izmaksas – komisijas maksa par maksājuma uzdevuma izmeklēšanu, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmēja banka neatkarīgi no FINCI cenrāža.

29. FINCI var piemērot maksu, lai izmeklētu darījumu Klienta kontā saskaņā ar trešās puses pieprasījumu, lai pabeigtu darījumu. Gadījumā, ja Klients savlaicīgi neiesniedz informāciju un dokumentus, ko FINCI norādījis pieprasījumā, un/vai gadījumā, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst FINCI noteiktajām prasībām, FINCI vai citas bankas var bloķēt darījumu, veikt darījuma atmaksu un ieturēt komisijas maksu.

30. FINCI var piemērot komisijas maksu, un tās apmērs ir atkarīgs no izmeklēšanas apjoma.

31. Augsta riska reģioni tiek noteikti pamatojoties uz FINCI iekšējiem noteikumiem. FINCI ir tiesības grozīt augsta riska reģionu sarakstu.

Sīkdatnes

FINCI izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu personalizētu informāciju un reklāmu par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai analizētu mājas lapas apmeklētāju plūsmu un uzlabotu vietnes veiktspēju. Mēs izmantojam trīs dažādas sīkdatņu kategorijas: nepieciešamās, analītiskās un mērķa sīkdatnes.
Tu vari pieņemt visas sīkdatnes vai noteiktas kategorijas. Pieņemot kategoriju, Tu piekrīti visām šīs kategorijas sīkdatnēm (sk. detalizēto "Sīkdatņu sarakstu").
Tu vienmēr vari mainīt savas preferences un noraidīt sīkdatnes saskaņā ar mūsu "Sīkdatņu politiku".
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs pieņemat analītiskos un/vai mērķa sīkdatnes, mēs varam kopīgot informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietni, ar mūsu analīzes un reklāmas partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko esat viņiem sniedzis vai kuru viņi ir savākuši jūsu pakalpojuma izmantošana.