Pamata
Premium
 Labākā izvēle

Pamata

Bezmaksas

Premium

4,99 EUR / mēnesī

Maksājumu plāna mēneša maksa1

Bezmaksas

4,99 EUR

Nosacījumi privātpersonām2

Ienākošo naudas līdzekļu apgrozījums kontā līdz 25 000 EUR gadā

Ienākošo naudas līdzekļu konta apgrozījums līdz 500 000 EUR gadā pēc pieprasījuma

Klienta pirmreizējā dokumentu pārbaude3


Bezmaksas4 

Bezmaksas4

Konta atvēršana

Bezmaksas

Bezmaksas

Papildu konta atvēršana

Nav pieejams

Nav pieejams

Gada procenti par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī (ikmēneša maksa)50,6%

0,6%

Konta slēgšana 

Bezmaksas

Bezmaksas

Vienreizēja maksa par pozitīvu bilanci konta slēgšanas brīdī 

līdz 10 EUR6

līdz 10 EUR6

Administrēšanas maksa slēdzot kontu7

2 EUR dienā

2 EUR dienā

Maksa par neaktīvā konta administrēšanu8

5 EUR dienā

5 EUR dienā

Konta papildināšana, pārskaitot naudu ar jebkuru maksājumu karti9

3,5% no summas

3% no summas

Darījuma konts (standarta noteikumi)10

0,5%, bet ne mazāk kā 150 EUR

0,5%, bet ne mazāk kā 100 EUR

Konta izraksts papīra formātā katram atvērtajam kontam atsevišķi

25 EUR par 10 lapām, katra nākamā lapa plus 0,05 EUR

15 EUR par 10 lapām, katra nākamā lapa plus 0,05 EUR

Slēgta konta izraksts digitālā formā11

25 EUR

25 EUR

Atsauces vēstule papīra formātā12

25 EUR

15 EUR

Konta gada apgrozījuma limita palielināšana  

Nav pieejams

Bezmaksas

Ikmēneša maksa par klienta, klienta darījumu, maksājuma partnera vai dokumentu atbilstības papildu izpēti13

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Maksājumi starp FINCI kontiem 

Bezmaksas

Bezmaksas

Elektroniski veiktie SEPA14 maksājumi un SEPA zibmaksājumi EUR valūtā


0,20 EUR

Bezmaksas

Maksājumi EUR ārpus SEPA15 (SHA komisija)16


20 EUR

15 EUR

Maksājumi EUR ārpus SEPA (OUR komisija)17

35 EUR + komisijas maksa18

30 EUR + komisijas maksa18

Maksājumi ne EUR valūtā EEZ teritorijā19 (SHA komisija)16


40 EUR

35 EUR

Maksājumi ne EUR valūtā ārpus EEZ teritorijas  (SHA komisija)16

50 EUR

45 EUR

Ienākošais maksājums citās valūtās nekā EUR (izņemot starp FINCI kontiem)

25 EUR

20 EUR

Klientu atbalsts maksājuma uzdevuma apstrādei

10 EUR

5 EUR

Maksājuma uzdevuma izmeklēšana un anulēšana21

50 EUR + papildus izmaksas22 

40 EUR + papildus izmaksas22 

Maksa par ienākošā vai izejošā klienta neplānota maksājuma izpēti( tostarp, izpēti, ko pieprasa korespondentbanka, saņēmēja banka vai starpniekbanka, kas iesaistīta maksājuma izpildē23

līdz 25 EUR24 

līdz 25 EUR24 

Pirkumi ar kartēm visā pasaulē 

Bezmaksas

Bezmaksas

Kartes izsniegšana digitālā formātā

Bezmaksas

Bezmaksas

Pirmās kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi

6 EUR

Bezmaksas

Papildus plastikāta kartes izsniegšana ar standarta piegādi

Nav pieejams

6 EUR

Ikmēneša maksa par papildus kartes lietošanu (plastikāta vai digitālā formātā)26

Nav pieejams

1,5 EUR par katru karti

Plastikāta kartes nomaiņa

6 EUR

Bezmaksas

Paātrinātās plastikāta kartes izsniegšana ar kurjera piegādi Eiropā27

35 EUR

30 EUR

Karšu darījuma nepamatotas pretenzijas izskatīšana

20 EUR

15 EUR

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem Eiropas teritorijā28

1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas29

Bez maksas līdz 200 EUR mēnesī ne vairāk kā divās daļās, pēc tam tiek piemērota regulāra maksa29,30

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem ārpus Eiropas 

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas29

1 EUR + 2,5% no izņemtās summas29

Konta atlikuma informācija jebkurā bankomātā

0,30 EUR

Bezmaksas

Valūtas maiņas uzcenojums

1%

0,50%

 
Mazs
Vidējs
Liels
Liels+

Mazs

5 EUR / mēnesī

Vidējs

10 EUR / mēnesī

Liels

25 EUR / mēnesī

Liels+

120 EUR / mēnesī

Ikmēneša maksa par maksājumu plānu1

5 EUR

10 EUR

25 EUR

120 EUR

Nosacījumi uzņēmumiem

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 50 000 EUR apmērā

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 250 000 EUR apmērā

Ienākošo naudas līdzekļu ikmēneša apgrozījums 500 000 EUR apmērā

Individuālais limits

Klienta pirmreizējā dokumentu pārbaude3

10 EUR

25 EUR

100 EUR

1000 EUR

Konta atvēršana

5 EUR

15 EUR

50 EUR

120 EUR

Papildu konta atvēršana

5 EUR

15 EUR

50 EUR

100 EUR

Gada procenti par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī (ikmēneša maksa)4

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Konta slēgšana 

10 EUR

25 EUR

100 EUR

200 EUR

Administrēšanas maksa slēdzot kontu5

5 EUR dienā

5 EUR dienā

5 EUR dienā

10 EUR dienā

Maksa par neaktīvā konta administrēšanu6

10 EUR dienā

10 EUR dienā

10 EUR dienā

20 EUR dienā

Darījuma konts (standarta noteikumi)7

0,5% (min. 100 EUR)

0,5% (min. 120 EUR)

0,5% (min. 150 EUR)

0,7% (min. 400 EUR)

Konta izraksts papīra formātā katram atvērtajam kontam atsevišķi

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Slēgta konta izraksts digitālā formā8

35 EUR

35 EUR

35 EUR

50 EUR

Atsauces vēstule papīra formātā9

30 EUR

30 EUR

30 EUR

50 EUR

Mēneša konta apgrozījuma limita palielināšana10

15 EUR

75 EUR

900 EUR

Nav pieejams

Ikmēneša maksa par klienta, klienta darījumu, maksājuma partnera vai dokumentu atbilstības papildu izpēti11

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Min. 10 EUR – maks. 100 EUR

Min. 25 EUR – maks. 100 EUR

Min. 120 EUR – maks. 200 EUR

Maksājumi starp FINCI kontiem 

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Elektroniski veiktie SEPA12 maksājumi un SEPA zibmaksājumi EUR valūtā0,25 EUR

0,30 EUR

0,35 EUR

5 EUR

Maksājumi EUR ārpus SEPA13 (SHA komisija)14

35 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 35 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 35 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 150 EUR

Maksājumi EUR ārpus SEPA (OUR komisijas veids)15

45 EUR + komisija16

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 100 EUR + komisijas maksa16

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 150 EUR + komisijas maksa16

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 250 EUR + komisijas maksa16

Ienākošais SEPA maksājums, SEPA zibmaksājums

Bezmaksas

Bezmaksas

0,15 EUR

5 EUR

Ienākošie maksājumi EUR valūtā (ne-SEPA)

Bezmaksas

Bezmaksas

10 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR

Maksājumi ne EUR valūtā EEZ teritorijā17 (SHA komisija)


40 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 40 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 40 EUR un ne vairāk kā 150 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 250 EUR

Maksājumi ne EUR valūtā ārpus EEZ teritorijas 

45 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 45 EUR un ne vairāk kā 100 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 150 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 60 EUR un ne vairāk kā 250 EUR

Ienākošais maksājums citās valūtās (izņemot starp FINCI kontiem)

25 EUR

0,1% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 50 EUR

0,15% no summas, bet ne mazāk kā 25 EUR un ne vairāk kā 50 EUR

0,2% no summas, bet ne mazāk kā 50 EUR un ne vairāk kā 200 EUR

SWIFT19 vai SEPA ziņojuma izsniegšana papīra formātā par izejošajiem vai ienākošajiem maksājumu darījumiem


25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Klientu atbalsts maksājuma uzdevuma apstrādei

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Maksājuma uzdevuma izmeklēšana un anulēšana20

70 EUR + papildus izmaksas21

80 EUR + papildus izmaksas21

90 EUR + papildus izmaksas21

120 EUR + papildus izmaksas21

Maksa par ienākošā vai izejošā klienta neplānota maksājuma izpēti tostarp, izpēti, ko pieprasa korespondentbanka, saņēmēja banka vai starpniekbanka, kas iesaistīta maksājuma izpildē.22

25 EUR 

25 EUR 

25 EUR 

50 EUR 

Pirkumi ar kartēm visā pasaulē 

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Kartes izsniegšana digitālā formātā

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Pirmās kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi

Bezmaksas

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Papildu kartes izsniegšana plastikāta formātā ar standarta piegādi 

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Ikmēneša maksa par papildu kartes lietošanu (plastikāta vai digitālā formātā) 

2 EUR

2 EUR

5 EUR

15 EUR

Plastikāta kartes nomaiņa

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Ātra plastikāta formāta kartes izsniegšana ar kurjerpasta piegādi Eiropā23

35 EUR

35 EUR

35 EUR

50 EUR

Nepamatots pieprasījums pēc naudas līdzekļu atgriešanas darījumiem ar kartēm

20 EUR

20 EUR

20 EUR

20 EUR

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem  Eiropas teritorijā24


1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

1,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

3 EUR + 3,5% no izņemtās summas25

Skaidras naudas izņemšana no bankomātiem ārpus Eiropas 

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

2,5 EUR + 2,5% no izņemtās summas25

3 EUR + 3,5% no izņemtās summas25

Konta atlikuma informācija jebkurā bankomātā

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

Valūtas maiņas uzcenojums

0,5%

1%

1%

2%

Cenrādis privātpersonām spēkā no 21.06.2021. Lūdzam ņemt vērā, ka daži produkti vēl nav pilnībā pieejami. Klienti tiks informēti par produktu ieviešanu.

¹ Konta uzturēšanas maksa par abonēšanas plānu. Ja Klients maina abonēšanas plānu līdz konkrētā mēneša 15. datumam, tad FINCI piemēro pilnu komisijas maksu, bet, ja pēc 15. datuma, tad tiek piemērota puse no komisijas maksas.

² Saskaņā ar FINCI Nosacījumiem – rīcībspējīga fiziskā persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ir reģistrēta Sistēmā, kura vēlas saņemt un/vai varētu saņemt Pakalpojumus mērķiem, kas nav saistīti ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību( turpmāk “Klients”). Cenrādis stājas spēkā līdz ar Klienta piekrišanu tam.

³ Maksa tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu par Klienta konta atvēršanu. Ja FINCI atsakās atvērt Klienta kontu, samaksātā maksa netiek atgriezta Klientam.

⁴ FINCI var iekasēt maksu min. 200 EUR vai maks. 2 000 EUR apmērā par pirmo pārbaudi Klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots valstīs, kas nav iekļautas “Valstu sarakstā Nr. 1”, un kurām nav derīgas uzturēšanās atļaujas, kas izsniegta Lietuvas Republikā. Klientam tiek paziņots par maksas piemērošanu pirms dokumentu verifikācijas apstrādes. Valstu sarakstā nr. 1 ietilpst: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

⁵ Gada procenti 0,6 % apmērā par uzkrāto naudas līdzekļu glabāšanu, ja uzkrātā summa pārsniedz 100 000 EUR diennaktī. Maksa tiks aprēķināta un ieturēta katru mēnesi.

⁶ FINCI ir tiesības norakstīt vienreizēju maksu līdz 10 EUR pēc FINCI vai Klienta paziņojuma par konta slēgšanu, ja Klienta konta atlikums ir līdz 10 EUR un Klients nav nodrošinājis 0 atlikumu savā kontā, pārskaitot visus savus naudas līdzekļus no sava FINCI konta uz jebkuru citu Klienta norādīto kontu pirms paziņojuma par konta slēgšanu nosūtīšanas FINCI vai uzreiz pēc FINCI paziņojuma saņemšanas par konta slēgšanu.

⁷ FINCI piemēro administrēšanas maksu slēdzot kontu, ja Klients nepilda FINCI pieprasījumu pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta konta un/vai slēgt kontu FINCI noteiktajā termiņā.

⁸ Par neaktīvu kontu tiek uzskatīts tāds konts, kurā Klients nav veicis darījumus vairāk kā 180 (simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā. Maksa par neaktīvā konta administrēšanu tiek iekasēta pēc 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no dienas, kad FINCI paziņo par neaktīvo konta statusu.

⁹ Metode naudas līdzekļu iemaksai vai pārskaitīšanai uz Klienta kontu, izmantojot maksājumu karti. Minimālā konta papildināšanas summa ir 10 EUR.

¹⁰ Maksa par darījuma konta atvēršanu steidzamības kartībā (24 stundu laikā) ir 0,7%, bet ne mazāk kā 150 EUR. Papildu maksa par nestandarta darījuma konta noteikumiem tiek saskaņota katrā gadījumā atsevišķi, bet ne mazāk kā 250 EUR. Maksas par steidzamības kārtību un nestandarta noteikumiem ir kombinējamas.

¹¹ FINCI neizsniedz konta izrakstu papīra formātā slēgtajiem kontiem.

¹² Standarta izziņa papīra formātā, kas izdota angļu (EN), lietuviešu (LT), krievu (RUS), latviešu (LV) vai igauņu (EE) valodās. Izziņa tiks nosūtīta digitālā formātā. Ja Klients pieprasa, lai izziņa papīra formātā tiktu nosūtīta pa pastu, tiks pievienotas pasta izmaksas. Nestandarta izziņai tiks piemērota individuāla cena, pamatojoties uz pieprasījuma veidu.

¹³ Klienta individuāla uzraudzība politiski nozīmīgām personām un augsta riska klientiem, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta kontos veikto operāciju uzraudzība saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu vai ienākošo naudas līdzekļu gada apgrozījuma neievērošanas uzraudzība (FINCI nosaka ikmēneša maksu atkarībā no Klienta riska līmeņa, un Klients tiek informēts par maksas piemērošanu ar personisku paziņojumu). Maksa tiks piemērota katru mēnesi.

¹⁴ SEPA valstis: Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāna Pilsētvalsts, Zviedrija. Aktuālais SEPA valstu saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

¹⁵ Maksājumi ārpus SEPA tiek apstrādāti saskaņā ar TARGET2, kas ir reālā laika bruto norēķinu sistēma (RTGS), kas pieder un ko pārvalda Eurosystem. TARGET apzīmē Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu. Aktuālais TARGET2 sistēmas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

¹⁶ SHA – FINCI komisijas maksa, ko sedz Klients, bet visas korespondentbanku un saņēmējbankas komisijas maksas, kas saistītas ar maksājumu, sedz saņēmējs. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi SHA SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges". Korespondentbankām vai saņēmēja bankai ir tiesības ieturēt komisijas maksu no pārskaitītās summas pirms vai pēc līdzekļu iemaksas saņēmēja kontā.

¹⁷ OUR – FINCI komisijas maksu, kā arī visas ar pārskaitījuma izpildi saistītās korespondentbankas un saņēmēja bankas komisijas sedz Klients. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai, norādot OUR attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges" un uzdodot saņēmējbankai samaksāt pārskaitījuma summu saņēmējam. Šis noteikums ierobežo FINCI atbildību. FINCI nav atbildīgs, ja korespondentbanka vai saņēmēja banka nav ievērojusi FINCI sniegtos norādījumus vai ja kredīta pārvedums nav pilnībā saņemts citu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no FINCI.

¹⁸ Var tikt piemērota trešās bankas komisijas maksa (trešās bankas var iekasēt papildu maksu maksājuma apstrādes laikā).

¹⁹ EEZ dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 27 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

²¹ FINCI var apstrādāt maksājuma uzdevuma izmeklēšanu un atcelšanu aptuveni 10 darba dienu laikā (maksājumi starp FINCI kontiem, SEPA un SEPA instant) vai aptuveni 30 kalendāro dienu laikā (SWIFT maksājumi).

²² Papildu izmaksas – komisijas maksa par maksājuma uzdevuma izmeklēšanu, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmēja banka neatkarīgi no FINCI cenrāža.

²³ FINCI var piemērot maksu, lai izmeklētu darījumu Klienta kontā saskaņā ar trešās puses pieprasījumu, lai pabeigtu darījumu. Gadījumā, ja Klients savlaicīgi neiesniedz informāciju un dokumentus, ko FINCI norādījis pieprasījumā, un/vai gadījumā, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst FINCI noteiktajām prasībām, FINCI vai trešā puses var bloķēt darījumu, veikt darījuma atmaksu un ieturēt komisijas maksu.

²⁴ FINCI var piemērot maksu, kuras apmērs ir atkarīgs no izmeklēšanas apjoma.

²⁵ Kartes ar īpaši drošu risinājumu maksājumu veikšanai tiešsaistē pie tirgotājiem, kurus Klients nepazīst vai kuriem neuzticas. Derīguma termiņš - viens gads no izdošanas datuma.

²⁶ FINCI var izsniegt ne vairāk kā 5 papildu kartes katram Klientam.

²⁷ Ja Klients pasūta karti darba dienā līdz plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL tajā pašā dienā pēc 16:00. Ja karte tiek pasūtīta pēc plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL nākamajā darba dienā.

²⁸ Eiropas teritorija: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

²⁹ Var tikt piemērota papildu maksa no bankomātu (ATM) sistēmām.

³⁰ Pirmie 200 EUR, kuri tiek izņemti ne vairāk 2 maksājumos mēnesī ir bez maksas. Ja izņemtā summa pārsniedz 200 EUR vai tiek izņemta vairāk nekā 2 daļās mēnesī, komisijas maksa ir 1,5 EUR + 2% no izņemtās summas. Ierobežojumi ir piemērojami visām digitālajām un platsikāta kartēm kopumā.

Cenrādis uzņēmumiem spēkā no 21.06.2021. Lūdzam ņemt vērā, ka daži produkti vēl nav pilnībā pieejami. Klienti tiks informēti par produktu ieviešanu.

¹ Konta uzturēšanas maksa par abonēšanas plānu. Ja Klients maina abonēšanas plānu līdz konkrētā mēneša 15. datumam, tad FINCI piemēro pilnu komisijas maksu, bet, ja pēc 15. datuma, tad tiek piemērota puse no komisijas maksas.

² Saskaņā ar FINCI Nosacījumiem – juridiska persona, kas ir reģistrēta vai plāno reģistrēties Sistēmā un kurai ir vai kura plāno, ka tai būs Lietotāja profils (turpmāk “Klients”).

³ Maksa tiek samaksāta, iesniedzot pieteikumu par Klienta konta atvēršanu. Ja FINCI atsakās atvērt Klienta kontu, samaksātā maksa netiek atgriezta Klientam.

⁴ Gada maksa 0,6% apmērā tiks piemērota diennakts atlikumiem virs 100 000 EUR. Maksa tiks aprēķināta un iekasēta katru mēnesi.

⁵ FINCI piemēro administrēšanas maksu slēdzot kontu, ja Klients nepilda FINCI pieprasījumu pārskaitīt naudas līdzekļus no Klienta konta un/vai slēgt kontu FINCI noteiktajā termiņā.

⁶ Neaktīvs konts ir konts, kurā pēc Klienta norādījumiem 180 (simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā nav veikti darījumi. Maksa par neaktīvā konta administrēšanu tiek iekasēta pēc 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no dienas, kad FINCI paziņo par konta neaktīvo statusu.

⁷ Papildu maksa par ātro darījuma kontu (apstrādāts 24 stundu laikā) 0,2% + 100 EUR ir piemērojama atkarībā no abonēšanas plāna. Papildu maksa par nestandarta darījuma konta noteikumiem tiek saskaņota katrā gadījumā atsevišķi, bet ne mazāk kā 350 EUR. Maksas par steidzamību un nestandarta noteikumiem ir kombinējamas.

⁸ FINCI nesniedz papīra formāta konta izrakstu slēgtajiem kontiem.

⁹ Standarta veidnes vēstule papīra formātā, kas izdota angļu (EN), lietuviešu (LT), krievu (RUS), latviešu (LV) vai igauņu (EE) valodās. Atsauces vēstule tiks nosūtīta digitālā formātā. Ja Klients pieprasa, lai vēstule papīra formātā tiktu nosūtīta pa parasto pastu, tiks pievienotas pasta izmaksas. Nestandarta atsauces vēstulei tiks piemērota individuāla cenu noteikšana, pamatojoties uz pieprasījuma veidu.

¹⁰ Maksa par iespējamo limitu izmaiņu izvērtēšanu, kas tiek piemērota katram pieprasījumam. Maksa netiek atmaksāta, ja limita palielināšana tiek atteikta. Maksas ir kombinējamas, ja Klients vēlas palielināt limitu un pāriet uz vairākiem abonēšanas plānu līmeņiem.

¹¹ Klienta individuāla uzraudzība ar politiski nozīmīgas personas, augsta riska personu iezīmēm, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta kontos veikto operāciju uzraudzība saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu vai ienākošo naudas līdzekļu gada apgrozījuma neievērošanas uzraudzība (FINCI nosaka maksu katru mēnesi atkarībā no Klienta riska līmeņa, un Klients tiek informēts par maksas piemērošanu ar personisku paziņojumu). Maksa tiks piemērota katru mēnesi.

¹² SEPA valstis: Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Vatikāna Pilsētvalsts, Zviedrija. Aktuālais SEPA valstu saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

¹³ Maksājumi ārpus SEPA tiek apstrādāti saskaņā ar TARGET2, kas ir reālā laika bruto norēķinu sistēma (RTGS), kas pieder un ko pārvalda Eurosystem. TARGET apzīmē Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu. Aktuālais TARGET2 sistēmas dalībnieku saraksts ir pieejams šeit: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

¹⁴ SHA - FINCI komisijas maksa, ko sedz Klients, bet visas korespondentbanku un saņēmējbankas komisijas maksas, kas saistītas ar maksājumu, sedz saņēmējs. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi SHA SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges". Korespondentbankām vai saņēmēja bankai ir tiesības ieturēt komisijas maksu no pārskaitītās summas pirms vai pēc līdzekļu iemaksas saņēmēja kontā.

¹⁵ OUR – FINCI komisijas maksu, kā arī visas ar pārskaitījuma izpildi saistītās korespondentbankas un saņēmēja bankas komisijas sedz Klients. FINCI nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai, norādot OUR attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā "Details of Charges" un uzdodot saņēmējbankai samaksāt pārskaitījuma summu saņēmējam. Šis noteikums ierobežo FINCI atbildību. FINCI nav atbildīgs, ja korespondentbanka vai saņēmēja banka nav ievērojusi FINCI sniegtos norādījumus vai ja kredīta pārvedums nav pilnībā saņemts citu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no FINCI.

¹⁶ Korespondentbankas komisijas maksa (korespondentbankas var iekasēt papildu maksu maksājuma apstrādes laikā)

¹⁷ EEZ dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 27 ES dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

¹⁹ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība) ir ziņojumu apmaiņas sistēma, kas darbojas finanšu iestāžu tīklā visā pasaulē.

²⁰ FINCI var apstrādāt maksājuma uzdevuma izmeklēšanu un atcelšanu aptuveni 10 darba dienu laikā (maksājumi starp FINCI kontiem, SEPA un SEPA instant) vai aptuveni 30 kalendāro dienu laikā (SWIFT maksājumi).

²¹ Papildu izmaksas – komisijas maksa par maksājuma uzdevuma izmeklēšanu, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmēja banka neatkarīgi no FINCI cenrāža.

²²FINCI var piemērot maksu, lai izmeklētu darījumu Klienta kontā saskaņā ar trešās puses pieprasījumu, lai pabeigtu darījumu. Gadījumā, ja Klients savlaicīgi neiesniedz informāciju un dokumentus, ko FINCI norādījis pieprasījumā, un/vai gadījumā, ja iesniegtie dokumenti un informācija neatbilst FINCI noteiktajām prasībām, FINCI vai trešā puses var bloķēt darījumu, veikt darījuma atmaksu un ieturēt komisijas maksu.

²³ Ja Klients pasūta karti darba dienā līdz plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL tajā pašā dienā pēc 16:00. Ja karte tiek pasūtīta pēc plkst. 13:00, tā tiks nodota DHL nākamajā darba dienā.

²⁴ Eiropas teritorija: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

²⁵Var tikt piemērota papildu maksa no bankomātu (ATM) sistēmām.

Sīkdatnes

FINCI izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu personalizētu informāciju un reklāmu par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai analizētu mājas lapas apmeklētāju plūsmu un uzlabotu vietnes veiktspēju. Mēs izmantojam trīs dažādas sīkdatņu kategorijas: nepieciešamās, analītiskās un mērķa sīkdatnes.
Tu vari pieņemt visas sīkdatnes vai noteiktas kategorijas. Pieņemot kategoriju, Tu piekrīti visām šīs kategorijas sīkdatnēm (sk. detalizēto "Sīkdatņu sarakstu").
Tu vienmēr vari mainīt savas preferences un noraidīt sīkdatnes saskaņā ar mūsu "Sīkdatņu politiku".
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs pieņemat analītiskos un/vai mērķa sīkdatnes, mēs varam kopīgot informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietni, ar mūsu analīzes un reklāmas partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko esat viņiem sniedzis vai kuru viņi ir savākuši jūsu pakalpojuma izmantošana.