Bazinis
Premium
 Geriausias pasirinkimas

Bazinis

NEMOKAMAI

Premium

4,99 EUR / mėn

Sąlygos

Metinė apyvarta (įplaukos) iki 25 000 EUR

Metinė apyvarta (įplaukos) iki 500 000 EUR arba daugiau (pateikus prašymą)

Plano prenumeratos mėnesinismokestis 2

0 EUR

4,99 EUR

Pirmasis kliento dokumentų patikrinimas tiems klientams, kurių asmens tapatybės dokumentai buvo išduoti šalių sąraše 1 4

Nemokamai

Nemokamai

Pirmasis Kliento dokumentų patikrinimas tiems klientams, kurių asmens tapatybės dokumentai nebuvo išduoti šalių sąraše 1 3,4

Min. 200 EUR – maks. 2000 EUR 4

Min. 200 EUR – maks. 2000 EUR 4

Sąskaitos atidarymas 

Nemokamai

Nemokamai

Metinis mokestis už vienos nakties likučius, viršijančius 100 000 EUR (nuskaičiuojamas kas mėnesį) 5

0,6 % 

0,6 % 

Sąskaitos uždarymas

Nemokamai

Nemokamai

Vienkartinis mokestis už teigiamą likutį uždarius sąskaitą

iki 10 EUR 6

iki 10 EUR 6

Sąskaitos uždarymo administravimo mokestis 7

2 EUR per dieną

2 EUR per dieną

Neaktyvios sąskaitos administravimo mokestis 8

5 EUR per dieną

5 EUR per dieną

Sąskaitos papildymas pervedus lėšas iš bet kokios mokėjimo kortelės 9

3,5% sumos

3% sumos

Atskiras kiekvienos atidarytos sąskaitos išrašas popierine forma

25 EUR už 10 puslapių ir po 0,05 EUR už kiekvieną papildomą puslapį

15 EUR už 10 puslapių ir po 0,05 EUR už kiekvieną papildomą puslapį

Uždarytos sąskaitos išrašas skaitmeniniu formatu 10

25 EUR

25 EUR

Informacinis laiškas popierine forma 11

25 EUR

15 EUR

Nestandartinis informacinis laiškas (reikalingas auditui ir kt.) 11

Iki 150 EUR

Iki 150 EUR

Metinio sąskaitos apyvartos limito padidinimas

Netaikoma

Nemokamai

Mėnesinis mokestis už papildomą Kliento veiklos, operacijos(-ų), mokėjimo partnerio(-ių) arba dokumentų išsamų patikrinimą; atitikties patikrinimą 12

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Min. 5 EUR – maks. 100 EUR

Mokėjimai tarp FINCI sąskaitų

Nemokamai

Nemokamai

Mokėjimai EUR:

SEPA 13, SEPA momentiniai mokėjimai, inicijuoti elektroniniu būdu

0,20 EUR

Nemokamai

Mokėjimai už SEPA ribų 14 (SHA komisinis) 15

20 EUR

15 EUR

Mokėjimai už SEPA ribų 14 (OUR komisinis) 16

35 EUR + komisinis mokestis 17

30 EUR + komisinis mokestis 17

Mokėjimai už SEPA ribų 14 (SHA komisinis) 15 į didelės rizikos valstybes 17, 33

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

Gaunami SEPA mokėjimai 13 (SHA komisinis) 15 iš iš didelės rizikos valstybių 17,33

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

Mokėjimai kitomis valiutomis:

Mokėjimai EEE 18 kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 15

40 EUR

35 EUR

Mokėjimai už EEE 18 ribų kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 15

50 EUR

45 EUR

Mokėjimai už EEE 18 ribų kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 15 į didelės rizikos valstybes 17,33

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis nei EUR (išskyrus mokėjimus tarp FINCI sąskaitų)

25 EUR

20 EUR

Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis nei EUR (išskyrus mokėjimus tarp FINCI sąskaitų) iš didelės rizikos valstybių 17,33

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

Gaunami mokėjimai (ne SEPA)

Nemokamai + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Nemokamai + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Mokestis už ne SEPA įeinančių mokėjimų grąžinimą

0.1% sumos (nemažiau nei 25 EUR, bet nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 20

0.1% sumos (nemažiau nei 25 EUR, bet nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 20

Mokestis už ne SEPA išsiunčiamų mokėjimų grąžinimą

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 20

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 20

Pirkimai kortelėmis visame pasaulyje

Nemokamai

Nemokamai

Kortelės išdavimas skaitmeniniu formatu

Nemokamai 21

Nemokamai 22

Pirmos fizinės kortelės išdavimas su standartiniu pristatymu

6 EUR

Nemokamai

Papildomos fizinės kortelės išdavimas su standartiniu pristatymu

Netaikoma

6 EUR 22

Mėnesinis mokestis už papildomos kortelės naudojimą (fizinės arba skaitmeninės)

Netaikoma

1,5 EUR už kiekvieną kortelę 23

Fizinės kortelės pakeitimas

6 EUR

Nemokamai

Fizinės kortelės skubus išdavimas siunčiant per kurjerį Europoje 24

60 EUR

50 EUR

Nepagrįstas pretenzijų pareiškimas dėl kortelių operacijų

20 EUR

15 EUR

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų Europoje 25

1,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 26

Iki 200 EUR per mėnesį nedaugiau kaip 2 dalimis – nemokamai, po to taikomi įprasti mokesčiai 26

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų už Europos ribų 25

2,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 26

1 EUR + 2,5% išimtos sumos 26

Informacija apie sąskaitos likutį bet kuriame bankomate

0,30 EUR

Nemokamai 

Valiutos keitimo antkainis

1 %

0,5 %

Sąlyginio deponavimo sąskaita (standartinės sąlygos) 27

0,5%, bet nemažiau kaip 150 EUR

0,5%, bet nemažiau kaip 150 EUR

Pirmasis dokumentų patikrinimas, jei asmuo nėra FINCI klientas

5 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 28

5 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 28

Mokestis už sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties pakeitimą po pasirašymo

250 EUR

250 EUR

Kliento mokėjimo nurodymo apdorojimas rankiniu būdu

10 EUR

5 EUR

Mokėjimo nurodymo tyrimas ir atšaukimas 29

50 EUR + papildomos išlaidos 30

40 EUR + papildomos išlaidos 30

Mokestis už Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomojo rašto dėl išieškojimo / Antstolio vykdomojo rašto tvarkymą

10 EUR

5 EUR

Mokestis už Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomojo rašto dėl išieškojimo / Antstolio vykdomojo rašto vykdymą

5 EUR

Nemokamai

Mokestis už neplanuotą Kliento gaunamo / išsiunčiamo mokėjimo išsamų patikrinimą (įskaitant išsamų patikrinimą, kurio prašo bankas korespondentas, gavėjo bankas, bankas tarpininkas, dalyvaujantis vykdant mokėjimą) 31

iki 100 EUR + kitų bankų taikomi komisiniai mokesčiai 19, 32

iki 100 EUR + kitų bankų taikomi komisiniai mokesčiai 19, 32

 
Smulkus
Vidutinis
Įmonė
Įmonė +

Smulkus

5 EUR

Vidutinis

20 EUR

Įmonė

45 EUR

Įmonė +

120 EUR

Plano prenumeratos mėnesinis mokestis 2

5 EUR

20 EUR

45 EUR

120 EUR

Sąlygos

50 000 EUR mėnesio apyvarta (įplaukos)

250 000 EUR mėnesio apyvarta (įplaukos)

500 000 EUR mėnesio apyvarta (įplaukos)

Individualus pasirinktas limitas

Pirmasis kliento dokumentų patikrinimas 3

10 EUR

25 EUR

100 EUR

1000 EUR

Sąskaitos atidarymas

5 EUR

15 EUR

50 EUR

120 EUR

Papildomos sąskaitos atidarymas

5 EUR

15 EUR

50 EUR

100 EUR

Metinis mokestis už vienos nakties likučius, viršijančius 100 000 EUR (nuskaičiuojamas kas mėnesį) 4

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

Sąskaitos uždarymas

10 EUR

25 EUR

100 EUR

200 EUR 

Uždaromos sąskaitos administravimo mokestis5

5 eurų per dieną

5 eurų per dieną

5 eurų per dieną

10 eurų per dieną

Neaktyvios sąskaitos administravimo mokestis6

10 eurų per dieną

10 eurų per dieną

10 eurų per dieną

20 eurų per dieną

Atskiras kiekvienos atidarytos sąskaitos išrašas popierine forma

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Uždarytos sąskaitos išrašas skaitmeniniu formatu 7

35 EUR

35 EUR

35 EUR

50 EUR

Informacinis laiškas popierine forma 8

30 EUR

30 EUR

30 EUR

50 EUR

Nestandartinis informacinis laiškas (reikalingas auditui ir kt.) 8

Iki 150 EUR

Iki 150 EUR

Iki 200 EUR

Iki 300 EUR

Metinio sąskaitos apyvartos limito padidinimas 9

15 EUR

75 EUR

900 EUR

N/A

Mėnesinis mokestis už papildomą Kliento veiklos, operacijos(-ų), mokėjimo partnerio(-ių) arba dokumentų išsamų patikrinimą; atitikties patikrinimą. 10

Nemažiau nei 5 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

Nemažiau nei 10 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

Nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 150 EUR

Nemažiau nei 120 EUR ir nedaugiau nei 200 EUR

Mokėjimai tarp FINCI sąskaitų 

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai

Mokėjimai EUR:

SEPA 11, SEPA momentiniai mokėjimai, inicijuoti elektroniniu būdu

0,25 EUR

0,30 EUR

0,40 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 5 EUR

Mokėjimai už SEPA 12 ribų (SHA komisinis) 13

35 EUR

0,1% sumos, bet nemažiau nei 35 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

0,15% sumos, bet nemažiau nei 35 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 50 EUR

Mokėjimai už SEPA12 ribų EUR (SHA komisinis) 13 į didelės rizikos valstybes 14,31

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

Mokėjimai už SEPA12 ribų EUR (OUR komisinis) 15

45 EUR + komisinis mokestis 14

0,1% sumos, bet nemažiau nei 45 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR + komisinis mokestis 14

0,15% sumos, bet nemažiau nei 45 EUR ir nedaugiau nei 150 EUR + komisinis mokestis 14

0,2% sumos, bet nemažiau nei 50 EUR + komisinis mokestis 14

Gaunami SEPA 11, SEPA 11 momentiniai mokėjimai

Nemokamai

Nemokamai

0,15 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 5 EUR

Gaunami ne SEPA 11 mokėjimai (SHA komisinis) 13 iš didelės rizikos valstybes 14,31

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

Gaunami mokėjimai (ne SEPA)

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 16

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 16

10 EUR + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 16

0,2% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 16

Mokėjimai kitomis valiutomis:

Mokėjimai EEE 17 kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 13

40 EUR

0,1% sumos, bet nemažiau nei 40 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

0,15% sumos, bet nemažiau nei 40 EUR ir nedaugiau nei 150 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 50 EUR

Mokėjimai už EEE 17 ribų kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 13

45 EUR

0,1% sumos, bet nemažiau nei 45 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR

0,15% sumos, bet nemažiau nei 50 EUR ir nedaugiau nei 150 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 60 EUR

Mokėjimai už EEE 17 ribų kitomis valiutomis nei EUR (SHA komisinis) 13 į didelės rizikos valstybes 14,31

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis nei EUR (išskyrus mokėjimus tarp FINCI sąskaitų)

25 EUR

0,1% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 50 EUR

0,15% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 50 EUR

0,2% sumos, bet nemažiau nei 50 EUR

Gaunamas mokėjimas kitomis valiutomis nei EUR (išskyrus mokėjimus tarp FINCI sąskaitų) iš didelės rizikos valstybes 14,31

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 120 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

0,25% sumos, bet nemažiau nei 150 EUR

SWIFT 18 arba SEPA išrašo išdavimas popieriniu formatu apie išeinančias arba įeinančias mokėjimo operacijas

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Mokestis už ne SEPA įeinančių mokėjimų grąžinimą

0,1% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

0,1% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

0,1% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

0,1% sumos, bet nemažiau nei 25 EUR ir nedaugiau nei 100 EUR) + kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Mokestis už ne SEPA išsiunčiamų mokėjimų grąžinimą

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Kitų bankų mokestis (jei toks yra) 19

Pirkimai kortelėmis visame pasaulyje

Nemokamai 

Nemokamai 

Nemokamai 

Nemokamai 

Kortelės išdavimas skaitmeniniu formatu 20

Nemokamai 

Nemokamai 

Nemokamai 

Nemokamai 

Pirmos fizinės kortelės išdavimas su standartiniu pristatymu

Nemokamai

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Papildomos fizinės kortelės išdavimas su standartiniu pristatymu 20

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Mėnesinis mokestis už papildomos kortelės naudojimą (fizinės arba skaitmeninės) 21

2 EUR

2 EUR

5 EUR

15 EUR

Fizinės kortelės pakeitimas

6 EUR

6 EUR

6 EUR

25 EUR

Fizinės kortelės skubus išdavimas siunčiant per kurjerį Europoje 22

60 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

Nepagrįstas pretenzijų pareiškimas dėl kortelių operacijų

20 EUR

20 EUR

20 EUR

20 EUR

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų Europoje 23

1,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

1,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

1,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

3 EUR + 3,5% išimtos sumos 24

Grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų už Europos ribų 23

2,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

2,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

2,5 EUR + 2,5% išimtos sumos 24

3 EUR + 3,5% išimtos sumos 24

Informacija apie sąskaitos likutį bet kuriame bankomate

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

0,30 EUR

Valiutos keitimo antkainis

0,5 %

1 %

1 %

2 %

Sąlyginio deponavimo sąskaita (standartinės sąlygos) 25

0,5% (nemažiau kaip 100 EUR)

0,5% (nemažiau kaip 150 EUR)

0,5% (nemažiau kaip 200 EUR)

0,7% (nemažiau kaip 400 EUR)

Pirmasis dokumentų patikrinimas, jei asmuo nėra FINCI klientas

5 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 26

10 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 26

10 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 26

30 EUR už patikrinimo nuorodą + pirmąjį kliento dokumentų patikrinimą Sąlyginio deponavimo sąskaitos atidarymui 26

Mokestis už sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties pakeitimą po pasirašymo

250 EUR

250 EUR

250 EUR

350 EUR

Kliento mokėjimo nurodymo apdorojimas rankiniu būdu

25 EUR

25 EUR

30 EUR

50 EUR

Mokėjimo nurodymo tyrimas ir atšaukimas 27

70 EUR + papildomos išlaidos 28

80 EUR + papildomos išlaidos 28

90 EUR + papildomos išlaidos 28

120 EUR + papildomos išlaidos 28

Papildomos naudotojo sąlygos ir nuostatos

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

Mokestis už Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomojo rašto dėl išieškojimo / Antstolio vykdomojo rašto tvarkymą

10 EUR

20 EUR

20 EUR

30 EUR

Mokestis už Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomojo rašto dėl išieškojimo / Antstolio vykdomojo rašto vykdymą

5 EUR

20EUR

30EUR

50EUR

Mokestis už neplanuotą kliento gaunamo / siunčiamo mokėjimo išsamų patikrinimą (įskaitant išsamų patikrinimą, kurio prašo bankas korespondentas, gavėjo bankas, bankas tarpininkas, dalyvaujantis vykdant mokėjimą) 29

Iki 100 EUR + kitų bankų taikomi mokesčiai 16, 30

Iki 100 EUR + kitų bankų taikomi mokesčiai 16, 30

Iki 150 EUR + kitų bankų taikomi mokesčiai 16, 30

Iki 150 EUR + kitų bankų taikomi mokesčiai 16, 30

Mokesčiai fiziniams asmenims, galiojantys nuo 15.08.2022. Informuojame, kad kai kurie produktai dar nėra visiškai prieinami. Produktus pateikus rinkai, klientai bus apie tai informuoti.

1. Pagal FINCI bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas – 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kuris yra užsiregistravęs arba ketina užsiregistruoti Sistemoje ir kuris pareiškia norą gauti, gauna ir (arba) galėtų gauti Paslaugas su jo verslu ar profesine veikla nesusijusiais tikslais (toliau – Klientas). Mokesčiai įsigalioja Klientui su jais sutikus.

2. Sąskaitos tvarkymo mokestis. Jei klientas pakeičia plano prenumeratą iki 15-tos mėnesio dienos, FINCI taiko visą komisinį mokestį, o jei po 15-tos dienos – pusę komisinio mokesčio.

3. Mokestis sumokamas pateikus prašymą atidaryti Kliento sąskaitą. Jei FINCI atsisako atidaryti Kliento sąskaitą, sumokėtas mokestis Klientui negrąžinamas.

4. Už pirmą piliečio, kuris neturi Lietuvos Respublikoje išduoto galiojančio leidimo gyventi, patikrinimą pagal asmens tapatybės dokumentą, išduotą šalyse, neįtrauktose į 1 šalių sąrašą, FINCI gali taikyti 200–2 000 EUR mokestį. Apie taikomą mokestį Klientui pranešama prieš dokumentų patikrinimą. Į 1 šalių sąrašą įtrauktos: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Lietuva, San Marinas, Andora, Šveicarija, Singapūras, Islandija, Kanada, Didžioji Britanija, Australija, Naujoji Zelandija, Japonija, Pietų Korėja, Kinija.

5. Vienos nakties likučiams, viršijantiems 100 000 EUR, taikomas 0,6 % metinis mokestis. Mokestis bus apskaičiuojamas ir nuskaičiuojamas kas mėnesį.

6. Jeigu FINCI arba Klientui pateikus pranešimą apie sąskaitos uždarymą, Kliento sąskaitos likutis yra iki 10 EUR, ir Klientas, prieš išsiųsdamas pranešimą apie sąskaitos uždarymą FINCI arba iš karto gavęs FINCI pranešimą apie sąskaitos uždarymą, savo sąskaitoje neužtikrino 0 EUR likučio pervesdamas visas lėšas iš Kliento FINCI sąskaitos į bet kurią kitą savo nurodytą sąskaitą, FINCI turi teisę nurašyti vienkartinį iki 10 EUR mokestį.

7. Jei klientas neįvykdo FINCI prašymo pervesti lėšas iš Klientų sąskaitos ir (arba) uždaryti Sąskaitą per FINCI nustatytą terminą, FINCI taiko sąskaitos uždarymo administravimo mokestį.

8. Neaktyvi sąskaita – tai sąskaita, kurioje 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės nebuvo atlikta jokių operacijų pagal kliento nurodymus. Neaktyvios sąskaitos administravimo mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų nuo FINCI pranešimo apie neaktyvios sąskaitos statusą.

9. Lėšų įmokėjimas arba pervedimas į Kliento sąskaitą naudojantis mokėjimo kortele. Mažiausia papildymo suma – 10 EUR.

10. FINCI neteikia uždarytų sąskaitų išrašo popierine forma.

11. Standartinis popierinio formato laiško šablonas EN, LT, RUS arba LV kalba. Informacinis laiškas bus siunčiamas skaitmeniniu formatu. Jeigu klientas pageidauja, kad jis būtų atsiųstas popieriniu formatu įprastu paštu, pašto išlaidos bus pridedamos. Už nestandartinį informacinį laišką taikoma atskiras mokestis, nustatomas atsižvelgiant į prašymo/laiško rūšį.

12. Individuali Kliento, turinčio politikoje dalyvaujančio asmens statusą, didelės rizikos asmenų stebėsena, įskaitant, bet neapsiribojant, operacijų kliento sąskaitose stebėseną pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą arba metinės gaunamos apyvartos nesilaikymo stebėseną (FINCI mokestį nustato kas mėnesį, atsižvelgdama į konkretaus kliento rizikos lygį, ir Klientui asmeniniu pranešimu praneša apie mokesčio taikymą). Mokestis bus taikomas kas mėnesį.

13. SEPA šalys – Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Gibraltaras, Didžioji Britanija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, San Marinas, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Čekija, Vatikanas. Dabartinis SEPA šalių sąrašas pateiktas adresu: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

14. Mokėjimai už SEPA ribų yra apdorojami pagal TARGET2 – tai Eurosistemai priklausanti ir jos valdoma realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RTGS) sistema. TARGET – tai Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema. Dabartinis TARGET2 sąrašas pateiktas adresu https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

15. SHA – FINCI komisinį mokestį apmoka Klientas, o visus bankų korespondentų ir gavėjo banko komisinius, susijusius su mokėjimu, apmoka gavėjas. FINCI siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba gavėjo bankui ir pranešimo apie mokesčius SWIFT laukelyje nurodo SHA. Bankai korespondentai arba bankai gavėjai turi teisę prieš įnešant lėšas į gavėjo sąskaitą arba po jų įnešimo iš pervestos sumos išskaičiuoti komisinius mokesčius.

16. OUR – Klientas apmoka FINCI komisinius, taip pat visus banko korespondento ir gavėjo banko komisinius, susijusius su pervedimo įvykdymu. FINCI siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba gavėjo bankui ir atitinkamame SWIFT pranešimo laukelyje „Duomenys apie mokesčius“ įrašo OUR, nurodydama gavėjo bankui pervesti pervedimo sumą gavėjui. Ši nuostata riboja FINCI atsakomybę. FINCI neatsako, jei bankas korespondentas arba gavėjo bankas nesilaikė FINCI duotų nurodymų arba jei kredito pervedimas nebuvo visiškai gautas dėl kitų priežasčių, kurių FINCI nekontroliuoja.

17. Banko korespondento komisinis mokestis (bankai korespondentai gali imti papildomus mokesčius už mokėjimo apdorojimą).

18. EEE valstybės narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir 27 ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.

19. Gali būti taikomas kitų bankų komisinis mokestis (tretieji bankai gali taikyti papildomus mokesčius už mokėjimo apdorojimą). Kiti bankai - visi bankai, dalyvaujantys apdorojant mokėjimą.

20. Prie mokesčių gali būti pridedami kitų bankų mokesčiai. Mokestis bus imamas už mokėjimo nurodymo atšaukimą, neatsižvelgiant į tai, ar lėšos grąžinamos.

21. FINCI gali išduoti nedaugiau kaip 3 korteles vienam Naudotojui per mėnesį, jei vienu metu aktyvi yra nedaugiau kaip 1 kortelė. Jei Klientas paprašė išduoti arba jam buvo išduotos daugiau nei 3 kortelės, FINCI gali atskirai neleisti išduoti naujos papildomos kortelės arba uždaryti išduotas papildomas skaitmenines korteles, jei nustatomos aplinkybės, neatitinkančios FINCI paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų.

22. FINCI gali išduoti nedaugiau kaip 10 kortelių vienam Naudotojui per mėnesį, jei vienu metu aktyvios yra nedaugiau kaip 6 kortelės. Jei Klientas paprašė išduoti arba jam buvo išduotos daugiau nei 10 kortelių, FINCI gali atskirai neleisti išduoti naujos papildomos kortelės arba uždaryti išduotas papildomas skaitmenines korteles, jei nustatomos aplinkybės, neatitinkančios FINCI paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų.

23. Jei Klientas uždaro papildomą kortelę, uždarant kortelę FINCI gali taikyti mėnesinį papildomos kortelės naudojimo mokestį.

24. Klientui užsisakius kortelę darbo dieną iki 13 val., ji bus perduota DHL tą pačią dieną po 16 val. Po 13 val. užsakyta kortelė bus perduota DHL kitą darbo dieną.

25. Europa: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Didžioji Britanija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.

26. Gali būti taikomi papildomi bankomatų sistemų mokesčiai.

27. Už skubią sąlyginio deponavimo sąskaitą (apdorojamą per 24 val.) taikomas 0,7 % mokestis, nemažesnis kaip 150 EUR. Taikomas papildomas mokestis (nemažesnis kaip 250 EUR) už nestandartines sąlyginio deponavimo sąskaitos sąlygas, dėl kurių susitariama kiekvienu konkrečiu atveju. Mokesčiai už skubumą ir nestandartines sąlygas yra sumuojami.

28. Už pirmą piliečio, kuris neturi Lietuvos Respublikoje išduoto galiojančio leidimo gyventi, patikrinimą pagal asmens tapatybės dokumentą, išduotą šalyse, neįtrauktose į šalių sąrašą 2, FINCI gali taikyti 200–2 000 EUR mokestį. Apie taikomą mokestį Klientui pranešama prieš dokumentų patikrinimą. Į šalių sąrašą 2 įtrauktos: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Lietuva.

29. FINCI gali atlikti mokėjimo nurodymo tyrimą ir atšaukimą maždaug per 10 darbo dienų (mokėjimai tarp FINCI sąskaitų, SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai) arba maždaug per 30 kalendorinių dienų (SWIFT mokėjimai).

30. Papildomos išlaidos - banko korespondento ir (arba) banko gavėjo nustatytas komisinis mokestis, neįskaičiuojant FINCI taikomo mokesčio už mokėjimo tyrimą.

31. FINCI gali taikyti mokestį už operacijos Klientų sąskaitoje tyrimą trečiosios šalies prašymu operacijai užbaigti. Jeigu Klientas laiku nepateikia informacijos ir dokumentų, nurodytų FINCI prašyme, ir (arba) jeigu pateikti dokumentai ir informacija neatitinka reikalavimų, kuriuos FINCI prašyme nurodė Klientui, FINCI arba trečiasis bankas gali užblokuoti operaciją, grąžinti operaciją ir išskaičiuoti komisinį.

32. FINCI gali taikyti mokestį, o mokesčio dydis priklauso nuo tyrimo apimties.

33. Didelės rizikos šalys yra nustatomos remiantis FINCI vidaus taisyklėmis. FINCI pasilieka teisę keisti didelės šalių sąrašą.

Mokesčiai verslo subjektams. Galiojantys nuo 15.08.2022. Informuojame, kad kai kurie produktai dar nėra visiškai prieinami. Produktus pateikus rinkai, klientai bus apie tai informuoti.

1. Pagal FINCI bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas – juridinis asmuo, kuris yra registruotas arba ketina užsiregistruoti sistemoje ir ketina turėti arba turi Naudotojo profilį (toliau – Klientas).

2. Sąskaitos tvarkymo mokestis. Jei klientas pakeičia plano prenumeratą iki 15-tos mėnesio dienos, FINCI taiko visą komisinį mokestį, o jei po 15- tos dienos – pusę komisinio mokesčio.

3. Mokestis sumokamas pateikus prašymą atidaryti Kliento sąskaitą. Jei FINCI atsisako atidaryti Kliento sąskaitą, sumokėtas mokestis Klientui nėra grąžinamas.

4. Vienos nakties likučiams, viršijantiems 100 000 EUR, bus taikomas metinis 0,6 proc. mokestis. Mokestis bus apskaičiuojamas ir nuskaičiuojamas kas mėnesį.

5. Jei klientas neįvykdo FINCI prašymo pervesti lėšas iš Klientų sąskaitos ir (arba) uždaryti Sąskaitą per FINCI nustatytą terminą, FINCI taiko sąskaitos uždarymo administravimo mokestį.

6. Neaktyvi sąskaita – tai sąskaita, kurioje 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės nebuvo atlikta jokių operacijų pagal kliento nurodymus. Neaktyvios sąskaitos administravimo mokestis pradedamas skaičiuoti praėjus 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų nuo FINCI pranešimo apie neaktyvios sąskaitos statusą.

7. FINCI neteikia uždarytų sąskaitų išrašo popieriniu formatu.

8. Standartinis popierinio formato laiško šablonas EN, LT, RUS arba LV kalba. Informacinis laiškas bus siunčiamas skaitmeniniu formatu. Jeigu klientas pageidauja, kad jis būtų atsiųstas popieriniu formatu įprastu paštu, bus pridėtos pašto išlaidos. Už nestandartinį informacinį laišką taikoma atskiras mokestis, nustatytas atsižvelgiant į prašymo rūšį.

9. Mokestis už limito pakeitimo galimybės įvertinimą, kuris yra taikomas atskirai kiekvienam prašymui. Atsisakius pakeisti limitą, mokestis negrąžinamas. Jei klientas nori padidinti limitą ir pereiti per kelis prenumeratų planų lygius, mokesčiai yra sumuojami.

10. Individuali Kliento, turinčio politikoje dalyvaujančio asmens statusą, didelės rizikos asmenų stebėsena, įskaitant, bet neapsiribojant, operacijų kliento sąskaitose stebėseną pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą arba metinės gaunamos apyvartos nesilaikymo stebėseną (FINCI mokestį nustato kas mėnesį, atsižvelgdama į konkretaus kliento rizikos lygį, ir Klientui asmeniniu pranešimu praneša apie mokesčio taikymą). Mokestis bus taikomas kas mėnesį.

11. SEPA šalys – Andora, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Gibraltaras, Didžioji Britanija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, San Marinas, Ispanija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Čekija, Vatikanas. Dabartinis SEPA šalių sąrašas pateiktas adresu: https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

12. Mokėjimai už SEPA apdorojami pagal TARGET2 – tai Eurosistemai priklausanti ir jos valdoma realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RTGS) sistema. TARGET – tai Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema. Dabartinis TARGET2 sąrašas pateiktas adresu https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html

13. SHA – FINCI komisinį mokestį apmoka Klientas, o visus bankų korespondentų ir gavėjo banko komisinius, susijusius su mokėjimu, apmoka gavėjas. FINCI siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba gavėjo bankui ir pranešimo apie mokesčius SWIFT laukelyje nurodo SHA. Bankai korespondentai arba bankai gavėjai turi teisę prieš įnešant lėšas į gavėjo sąskaitą arba po jų įnešimo iš pervestos sumos išskaičiuoti komisinius mokesčius.

14. Banko korespondento komisinis mokestis (bankai korespondentai gali imti papildomus mokesčius už mokėjimo apdorojimą).

15. OUR – Klientas apmoka FINCI komisinius, taip pat visus banko korespondento ir gavėjo banko komisinius, susijusius su pervedimo įvykdymu. FINCI siunčia mokėjimą bankui korespondentui arba gavėjo bankui ir atitinkamame SWIFT pranešimo laukelyje „Duomenys apie mokesčius“ įrašo OUR, nurodydama gavėjo bankui pervesti pervedimo sumą gavėjui. Ši nuostata riboja FINCI atsakomybę. FINCI neatsako, jei bankas korespondentas arba gavėjo bankas nesilaikė FINCI duotų nurodymų arba jei kredito pervedimas nebuvo visiškai gautas dėl kitų priežasčių, kurių FINCI nekontroliuoja.

16. Gali būti taikomas kitų bankų komisinis mokestis (tretieji bankai gali taikyti papildomus mokesčius už mokėjimo apdorojimą). Kiti bankai - visi bankai, dalyvaujantys apdorojant mokėjimą.

17. EEE valstybės narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir 27 ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.

18. SWIFT (Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija) – tai pranešimų sistema, veikianti viso pasaulio finansų įstaigų tinkle.

19. Prie mokesčių gali būti pridedami kitų bankų mokesčiai. Mokestis bus imamas už mokėjimo nurodymo atšaukimą, neatsižvelgiant į tai, ar lėšos grąžinamos.

20. FINCI gali išduoti nedaugiau kaip 5 korteles vienam Naudotojui per mėnesį, jei vienu metu aktyvios yra nedaugiau kaip 3 kortelės. Jei Klientas paprašė išduoti arba jam buvo išduotos daugiau nei 5 kortelės, FINCI gali atskirai neleisti išduoti naujos papildomos kortelės arba uždaryti išduotas papildomas skaitmenines korteles, jei nustatomos aplinkybės, neatitinkančios FINCI paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų.

21. Jei Klientas uždaro papildomą kortelę, uždarant kortelę FINCI gali taikyti mėnesinį mokestį už papildomos kortelės naudojimą.

22. Klientui užsisakius kortelę darbo dieną iki 13 val., ji bus perduota DHL tą pačią dieną po 16 val. Po 13 val. užsakyta kortelė bus perduota DHL kitą darbo dieną.

23. Europa: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Didžioji Britanija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.

24. Gali būti taikomi papildomi bankomatų sistemų mokesčiai.

25. Už skubią sąlyginio deponavimo sąskaitą (apdorotą per 24 val.) taikomas papildomas 0,2 proc. + 100 EUR mokestis, atsižvelgiant į plano prenumeratą. Taikomas papildomas mokestis už nestandartines sąlyginio deponavimo sąskaitos sąlygas, dėl kurių susitariama kiekvienu konkrečiu atveju, nemažesnis kaip 350 EUR. Mokesčiai už sąskaitos atidarymą skubos tvarka ir nestandartines sąlygas yra sumuojami.

26. Už pirmą piliečio, kuris neturi Lietuvos Respublikoje išduoto galiojančio leidimo gyventi, patikrinimą pagal asmens tapatybės dokumentą, išduotą šalyse, neįtrauktose į 2 šalių sąrašą, FINCI gali taikyti 200 – 2 000 EUR mokestį. Apie taikomą mokestį Klientui pranešama prieš dokumentų patikrinimą. Į 2 šalių sąrašą įtrauktos: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Lietuva.

27. FINCI gali atlikti mokėjimo nurodymo tyrimą ir atšaukimą maždaug per 10 darbo dienų (mokėjimai tarp FINCI sąskaitų, SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai) arba maždaug per 30 kalendorinių dienų (SWIFT mokėjimai).

28. Papildomos išlaidos - banko korespondento ir (arba) banko gavėjo nustatytas komisinis mokestis, neįskaičiuojant FINCI taikomo mokesčio už mokėjimo tyrimą.

29. FINCI gali taikyti mokestį už operacijos Klientų sąskaitoje tyrimą trečiosios šalies prašymu operacijai užbaigti. Jeigu Klientas laiku nepateikia informacijos ir dokumentų, nurodytų FINCI prašyme, ir (arba) jeigu pateikti dokumentai ir informacija neatitinka reikalavimų, kuriuos FINCI prašyme nurodė Klientui, FINCI arba trečiasis bankas gali užblokuoti operaciją, grąžinti operaciją ir taikyti komisinį mokestį.

30. FINCI gali taikyti mokestį, o mokesčio dydis priklauso nuo tyrimo apimties.

31. Didelės rizikos šalys yra nustatomos remiantis FINCI vidaus taisyklėmis. FINCI pasilieka teisę keisti didelės šalių sąrašą.

Slapukai

„Finci“ naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad teiktų jums asmeniškai pritaikytą informaciją ir skelbimus apie mūsų produktus ir paslaugas bei analizuotų mūsų srautą ir gerintų svetainės veikimą. Mūsų svetainėje naudojamos trys skirtingos slapukų kategorijos: būtini, analizės ir tiksliniai.
Galite sutikti su visais slapukais arba tik su tam tiktų kategorijų slapukais. Kai sutinkate su tam tikra kategorija, sutinkate su visais pasirinktos kategorijos slapukais (daugiau informacijos – „Slapukų sąrašas“). 
Atkreipkite dėmesį, kad jeigu sutinkate su analizės ir (arba) tiksliniais slapukais, tai leidžia mums dalytis informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine su mūsų analizės bei reklamos partneriais, kurie gali ją sujungti su kita informacija, kurią jiems pateikėte arba kurią jie surinko iš jūsų naudojimosi paslauga.
Visada galite pakeisti savo nuostatas ir atsisakyti slapukų pagal mūsų „Slapukų politiką“.